logo "Stop biegunkom cieląt"
banner

Jakie czynniki mają wpływ na powstanie biegunki u cieląt?

W krajach Europy Zachodniej biegunka dotyka od 10-30% populacji cieląt ssących, przy czym największe natężenie dolegliwości dotyka zwierząt do około 2 tygodnia życia. Każdego roku z powodu biegunki umiera ponad 50% chorych cieląt, prowadząc tym samym do problemów z utrzymaniem dobrostanu zwierząt i potężnych strat ekonomicznych, które mogą być ograniczone dzięki odpowiedniemu leczeniu i profilaktyce.

Główne przyczyny biegunek u cieląt

Do czynników wywołujących biegunkę u cieląt zalicza się przede wszystkim:
 • nieprawidłowe żywienie zwierząt – podawanie mleka słabej jakości, preparatów mlekozastępczych lub mleka karencyjnego;
 • czynniki zakaźne i pasożytnicze, wśród których wymienia się:
  • koronawirusy i rotawirusy: u 50-60% przypadków;
  • pierwotniaki (kryptosporidia): u 30-50% przypadków;
  • zakażenie pałeczką okrężnicy (Escherichia coli): u 5-15% przypadków;
  • pozostałe wirusy, takie jak torowirusy, parwowirusy, norowirusy, kobowirusy, adenowirusy: u 1-7% przypadków.

Wśród patogenów, które mają wpływ na powstanie biegunki w krajach na całym świecie i sporadycznie w Europie, zalicza się także:
 • pierwotniak kokcydia (Eimeria spp.): u około 30% przypadków;
 • pierwotniak ogoniastek jelitowy (Giardia spp.): u około 15% przypadków;
 • Clostridium difficile: u około 10% przypadków.

W jaki sposób objawia się zakażenie bakterią E. coli u cieląt? Bakteria ta atakuje cielęta w pierwszym tygodniu ich życia, powodując następujące objawy ze strony organizmu zwierzęcia:
 • żółta, wodnista biegunka;
 • szybko postępujące odwodnienie, które prowadzi do zapadnięcia gałek ocznych i spadku elastyczności skóry u cieląt;
 • osłabienie zwierzęcia;
 • zimne kończyny.

Rozpoznanie zakażenia szczepami E. coli u zwierząt jest możliwe poprzez wykonanie szybkich testów diagnostycznych, które w ciągu kilkunastu minut dają informację o tym, z jakim patogenem mamy do czynienia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ niektóre szczepy bakterii są groźne także dla człowieka. Leczenie choroby przebiega przyczynowo i polega na podaniu zwierzęciu antybiotyku. Jak objawia się zakażenie wirusami i pierwotniakami u cieląt? Zakażenie takimi patogenami jak koronawirusy, rotawirusy lub kryptosporidia pojawia się nieco później, zazwyczaj od 4-11 dnia życia cielęcia i objawia się:
 • śluzowatą biegunką;
 • obniżeniem ciepłoty ciała;
 • brakiem apetytu;
 • bólem trzewnym;
 • postępującym odwodnieniem.

W przypadku kryptosporydiozy leczenie polega na podaniu zwierzęciu leku przeciwpasożytniczego, natomiast w infekcji wirusowej ważne jest wdrożenie leczenia objawowego.
Przyczyny biegunek u cieląt, Stop biegunkom cieląt CalfLyte