logo "Stop biegunkom cieląt"
banner

Skutki biegunek u cieląt.

4 główne konsekwencje biegunki

Skutki biegunek u cieląt - Zaburzenia flory jelitowej
Skutki biegunek u cieląt - Kwasica metaboliczna
Skutki biegunek u cieląt - Hipoglikemia
Skutki biegunek u cieląt - Odwodnienie

Kwasica metaboliczna

Bez względu na to, jaki czynnik spowodował biegunkę u cieląt, pierwszą konsekwencją tego schorzenia jest utrata treści zasadowej przewodu pokarmowego u zwierząt (w tym głównie wodorowęglanów, jak np. HCO3).
Wodorowęglany produkowane są w dużej mierze w dwunastnicy, która stanowi początkową część przewodu pokarmowego. Stamtąd dostarczane są z sokiem trzustkowym do żołądka, gdzie neutralizują zawartą w nim kwaśną treść. Ten proces wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej.

Co dzieje się w sytuacji, gdy równowaga kwasowo-zasadowa zostanie zaburzona?

W momencie, gdy na skutek zaburzonej równowagi dojdzie do obniżenia pH, w organizmie tworzy się kwasica metaboliczna. Konsekwencje tego zjawiska u cieląt to przede wszystkim:

 • Utrata treści pokarmowej z kałem, która prowadzi do spadku masy ciała nawet do 20% w ciągu doby (przy zapewnionym dostępie do wody).
 • Stopniowe pozbywanie się nadmiaru jonów wodorowych i dwutlenku węgla, co prowadzi do niedotlenienia organizmu.
 • Problemy z filtracją nerek.
 • Rozwoju kwasicy mleczanowej.

Kwasica mleczanowa

Kwasica mleczanowa to groźny rodzaj kwasicy metabolicznej, który występuje najczęściej u nowonarodzonych cieląt  w pierwszych tygodniach życia. Choroba ta związana jest z upośledzonym metabolizmem glukozy i laktozy w przewodzie pokarmowym. W trakcie którego dochodzi niekiedy do uszkodzenia kosmków jelitowych i wnikania toksycznego izomeru D-mleczanu do mózgu.

Objawy kwasicy mleczanowej to:

 • nadmierny wzrost bakterii jelitowych, które mogą przenikać do krwi;
 • senność;
 • apatia;
 • śpiączka;
 • biegunka – UWAGA! Jest to objaw, który nie występuje u wszystkich chorych cieląt

Jak leczyć kwasicę metaboliczną?

Wlew dożylny wodorowęglanów

Zabieg ten przeprowadzany jest wyłączone przez lekarza weterynarii. Metoda ta pozwala w szybki sposób zniwelować skutki kwasicy metabolicznej i może być stosowana w momencie, gdy masa ciała zwierzęcia obniży się o 8%. Wlew dożylny jest zazwyczaj stosowany, gdy podanie zwierzęciu roztworu nawadniającego drogą doustną jest niemożliwe.

Obliczanie zapotrzebowania na wodorowęglany (BIC) na podstawie objawów klinicznych
Korekta kwasicy metabolicznej

Dlaczego nie należy podawać zwierzętom „czystych” wodorowęglanów drogą doustną?

 • Słaba stabilność produktu w roztworze wodnym.
 • Ryzyko wchodzenia preparatu w reakcję z innymi substancjami, jak np. środki słodzące i kwas cytrynowy.
 • Zmiana właściwości roztworu pod wpływem światła słonecznego.
 • Wchodzenie w reakcję z mlekiem i/lub preparatem mlekozastępczym.

Podawanie zwierzętom prekursorów wodorowęglanów drogą doustną

Prekursory wodorowęglanów stanowią obecnie ciekawą alternatywę dla „czystych” wodorowęglanów. Zalicza się do nich sole lub estry kwasu octowego, cytrynowego, propionowego lub mlekowego, a mianowicie:
 • Octany – najbardziej zbliżone do wodorowęglanów podawanych dożylnie, nie wchodzą w reakcję z mlekiem lub preparatem mlekozastępczym. Są metabolizowane w wątrobie i mięśniach szkieletowych, dzięki czemu dostarczają energię przeżuwaczom.
 • Cytryniany.
 • Propioniany.
 • Mleczany.
Ważną informacją jest to, by w roztworze podawanym zwierzętom podczas kwasicy metabolicznej stężenie octanu (sody) było relatywnie wysokie, tak, by zapewnić maksymalne działanie w małej objętości do podania.  Co ważne, trawieniec u cielaka ma pojemność około 2 litrów, dlatego po podaniu roztworu należy odczekać aż do momentu jego całkowitego opróżnienia, a następnie opcjonalnie powtórzyć procedurę. W jaki sposób podawać cielętom roztwory nawadniające drogą doustną? Możemy to zrobić poprzez wykorzystanie:
 • butelki ze smoczkiem;
 • sondy;
 • wiadra ze smoczkiem.
Bez względu na sposób podania należy mieć pewność, że zwierzę ułożone jest w prawidłowy sposób, tzn. jego głowa i szyja jest podniesiona tak, by roztwór bez komplikacji trafił do trawieńca.  Co więcej, roztwór zadziała szybciej, jeżeli za pierwszym razem podamy go z wodą. Składniki aktywne produktu w minimalnym stopniu wchodzą w reakcję z mlekiem lub preparatem mlekozastępczym, w związku z czym nawet do 45 minut szybciej opuszczają trawieniec.

Podawanie cielętom preparatu Calf Lyte® Plus

Calf Lyte® Plus to preparat, który wykazuje dużą skuteczność w podnoszeniu i utrzymaniu pH osocza na poziomie 7,4, stając się tym samym bardzo dobrym rozwiązaniem w terapii kwasicy metabolicznej podczas biegunki u cieląt.

Calf Lyte® Plus zawiera przede wszystkim octan sodu, który jest uważany za prekursora w zakresie korekty pH u cieląt.

Preparat rozpuszczany w wodzie lub w mleku stanowi skuteczny roztwór hipertoniczny, zapewniający optymalne nawodnienie, lepszą absorpcję wody i elektrolitów, a także zwiększenie wchłaniania niezbędnych składników odżywczych.

Aby otrzymać od nas zupełnie za darmo narzędzie do oceny kwasicy, prosimy skontaktować się z nami za pomocą formularza dostępnego na stronie KONTAKT

CalfLyte , Stop biegunkom cieląt Skutki biegunek u cieląt